Suomen ACC:n konferenssit


Suomen ACC:n yksi tavoitteista on koota yhteen kristillistä terapia- ja sielunhoitotyötä tekevät henkilöt. Konferenssit ovat osoittautuneet mielekkääksi tavaksi kokoontua yhteen verkostoitumaan ja kouluttautumaan. ACC on järjestänyt konferensseja vuodesta 2005 lähtien.

Suomen ACC:n VII konferenssi 19.-21.1.2018 Lahdessa

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, psykoterapeuteille, seurakuntien työntekijöille, sielunhoito-/terapeuttista työtä tekeville, vertaisryhmien ohjaajille, rukouspalvelijoille ja asiasta kiinnostuneille.

Konferenssissa käsitellään kristillisen uskon ja psykologisen tiedon yhdistämistä sielunhoidollisessa ja terapeuttisessa työssä. Luennoilla tutkitaan sota-ajan tunneperintöä, sukupolvien ketjua, myötätuntoa ja pahuutta sekä Jumalan kauneutta.

Kanavissa esitellään kristillisen uskon ja psykologisen tiedon yhdistämisestä syntyneitä oivalluksia ja sovellutuksia mm. lasten kaltoinkohtelun, väkivallan uhrien auttamisen, sovinnon, läsnäolon ja vakauttamisen sekä maahanmuuttajatyön teemoista. Luennot ja kanavatyöskentely rohkaisevat osallistujia tarkastelemaan oman auttamismallinsa yhteyttä kristilliseen uskoon.

Pääluennoitsijamme Pauline Skeatesin henkilökuva

Uudesta Seelannista tuleva Pauline Skeates on Insight Counselling Services ja Insight International -työmuotojen johtaja. Pohjakoulutukseltaan hän on sairaanhoitaja. Sen jälkeen hän on kouluttautunut yliopistossa terapeutiksi ja työskennellyt useita vuosia pastorina ja vilkkaan kaupunkiseurakunnan sielunhoitotiimin johtajana. Viimeisten 17 vuoden ajan hän on opettanut ja kouluttanut pastoreita, terapeutteja, maallikoita ja terveydenhoitoalan työntekijöitä eri puolilla maailmaa. Samalla hän on jatkanut työtään terapeuttina omalla yksityisvastaanotollaan. Hän on naimisissa ja hänellä on kolme aikuista lasta ja kolme lastenlasta. Vapaahetkinään hän nauttii vesiurheilusta ja lukemisesta.

Paulinen mielenkiinnon kohteeksi nousi erityisesti trauma, pelkoreaktio ja sen krooninen, syväänjuurtunut, negatiivinen vaikutus ihmiseen huolimatta tämän parhaista yrityksistä toipua. Hän aloitti laajan etsinnän löytääkseen tehokkaimmat menetelmät pysyvän muutoksen aktivoimiseksi. Tämä johti hänet sellaisen tutkimusaineiston pariin, joka koostui useiden tunnettujen teoreetikkojen ja neurotutkijoiden löydöistä. Nämä liittyivät ihmisaivojen synnynnäiseen kykyyn muokkaantua rakenteellisella tasolla ja siihen ympäristöön, jota aivojen muutoskyvyn valjastaminen vaatii (Siegel, Le Doux, van der Kolk, Porges, Levine, Cozolino, Ecker ja Toomey).

Pauline kehitti terapiamuodon nimeltä Insight Focused Therapy. Se on tietoiseen läsnäoloon perustuva menetelmä. IFT on osoittautunut tehokkaaksi työskentelytavaksi, joka vahvistaa emotionaalista, psykologista ja hengellistä hyvinvointia.


__________________________________________________________________________________________


Suomen ACC:n 10-vuotisjuhlakonferenssi 29.-31.1.2016 Tampereella

Konferenssissa käsiteltiin kristillisen uskon ja psykologisen tiedon yhdistämistä sielunhoidollisessa ja terapeuttisessa työssä. Juhlakonferenssin luennoilla tutkittiin pietismiä, hengellistä ohjausta, kristillistä auttamistyötä filosofian viitekehyksessä sekä rukouksen käyttöä terapiatyössä.

Konferenssin pääluennoitsijoina toimivat teologian tohtori Timo Pokki, professori Tapio Puolimatka ja lääketieteen tohtori Irmeli Schüz.

Kanavissa esiteltiin kristillisen uskon ja psykologisen tiedon yhdistämisestä syntyneitä oivalluksia ja sovellutuksia auttamistyössä. Luennot ja kanavatyöskentely haastavat osallistujia pohtimaan oman auttamismallin yhteyttä kristilliseen uskoon. Konferenssin kanavista vastaavat teologian, lääketieteen, psykologian, psykoterapian, kasvatuksen ja sielunhoidon asiantuntijat.

Konferenssijulkaisun tilauslomake


________________________________________________________________________________________


V Konferenssi 31.1.-2.2.2014 Tampereella

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, psykoterapeuteille, seurakuntien työntekijöille, sielunhoito-/terapeuttista työtä tekeville, vertaisryhmien ohjaajille, rukouspalvelijoille ja asiasta kiinnostuneille.

Konferenssissa käsitellään kristillisen uskon ja psykologisen tiedon yhdistämistä sielunhoidollisessa ja terapeuttisessa työssä. Luennoilla tutkitaan reformaatiota, hengellistä uudistumista, kristillisen auttamisen perusteita sekä sen parantavia tekijöitä.

Kanavissa esitellään kristillisen uskon ja psykologisen tiedon yhdistämisestä syntyneitä oivalluksia ja sovellutuksia mm. psykoterapiassa, sielunhoidossa, lasten auttamisessa ja psykofyysisessä fysioterapiassa.

Konferenssin pääpuhuja on psykologian professori Nicolene Joubert Etelä-Afrikasta. Hän on tehnyt terapeuttista asiakastyötä vuodesta 1983 lähtien. Tällä hetkellä hän toimii vuonna 2000 perustamansa Kristillisen psykologian instituutin (ICP) rehtorina ja psykologian professorina (Die Afrikaanse Protestentse Akademie). Hän on perehtynyt traumaterapiaan ja hengellisten interventioiden soveltamiseen osana terapiaprosessia. Joubert on naimisissa ja viiden lapsen äiti.

Konferenssijulkaisun tilauslomake
________________________________________________________________________________________

IV Konferenssi 27.1.-29.1.2012 Tampereella
Neljännen konferenssin pääpuhujana toimi psykologian professori ja Kristillisen psykologian instituutin (ICP) johtaja Nicolene Joubert, Etelä-Afrikasta. Osallistujia tapahtumassa oli noin 200.
Konferenssijulkaisun tilauslomake
________________________________________________________________________________________

III Konferenssi 2010 Jyväskylässä
Vuoden 2010 Suomen ACC:n kansallinen konferenssi järjestettiin Jyväskylässä. Ulkomaalaisina puhujavieraina olivat Anna Ostaszevska Puolasta sekä Werner May Saksasta. Konferenssiin osallistui reilut 100 osallistujaa.
Konferenssijulkaisua ei ole saatavilla.
________________________________________________________________________________________

II Konferenssi 25.1.-27.1.2008 Lahdessa
Järjestyksessä toinen konferenssi keskittyi ihmisen syyllisyyden, pahuuden ja armon käsittelyyn. Pääpuhujana toimi saksalainen lääkäri ja psykoterapeutti Wolfram Soldan. Konferenssissa esiteltiin lisäksi Suomen ACC:n laatimia sielunhoidon perustason koulutuskriteerejä. Konferenssi keräsi noin 150 kuulijaa.
Konferenssijulkaisu on loppuunmyyty.
________________________________________________________________________________________

Konferenssi 14.-16.10.2005 Tampereella
Suomen ACC:ta tehtiin tunnetuksi lokakuussa 2005 järjestetyssä kristillisen uskon ja psykologisen tiedon välistä vuorovaikutusta käsitelleessä konferensissa. Tapahtuman ulkomaalaisina puhujina olivat Werner May Saksasta sekä Anna Ostaszevska Puolasta. Osallistujia Tampereen viikonloppu keräsi 200.
Konferenssijulkaisu on loppuunmyyty.