Historia


ACC-UK

Britteinsaarilla 1990-luvun alussa useat pienet eri kirkkokuntien sielunhoitokeskukset (Christian counselling centre) ja koulutukset (Christian counselling training) toimivat hajallaan ilman yhteistä nimittäjää. Keskusteluissa ilmeni tarve perustaa kansallinen yhteistyöelin, joka voisi hoitaa tietyt toiminnot jäsentensä puolesta. ACC-UK (eli Iso-Britanniassa toimiva Association of Christian Counsellors) perustettiin vuonna 1992 useiden sielunhoitoon keskittyneiden toimijoiden keskustelujen seurauksena.

ACC-UK nojaa toiminnassaan kristillisen uskon perustotuuksiin, niin kuin ne on ilmoitettu Raamatussa ja historiallisissa uskontunnustuksissa. Toiminta on luonteeltaan yhteiskristillistä.

ACC-UK:lla on sielunhoidolle (Christian counselling) muodostetut yhteiset laatuvaatimukset ja kriteerit, joilla kristillisen avun taso on pystytty takaamaan. Vuonna 2005 ACC-UK:lla oli 2700 jäsentä, joista 900 oli kouluttautumisvaiheessa. Lisäksi jäseninä oli 150 erilaista järjestöä tai organisaatiota. ACC-UK:n kehittämät laatuvaatimukset on otettu hyväksytyksi standardiksi, jota sielunhoitokoulutusta tarjoavat tahot käyttävät informoidessaan koulutuksestaan.

ACC-UK:n eräs päätehtävä on kehitttää ja valvoa yhteisiä laatuvaatimuksia ja kriteerejä. Sekä koulutukset että yksilöt voivat saada ACC-UK:n hyväksynnän eli kreditoitua täyttäessään kullekin tasolle laaditut laatuvaatimukset ja kriteerit.

Englannissa järjestetään kahden vuoden välein ACC-UK:n kansallinen konferenssi sekä koulutustapahtuma, johon osallistuu henkilöitä myös muista maista.ACC ulkomailla

Euroopassa toimivista ACC-yhdistyksestä ensimmäinen perustettiin alunperin Iso-Britanniassa. ACC-UK:ssa kehitetty toimintamalli on levinnyt 1990-luvun alkuvuosista lähtien myös muihin Euroopan maihin. Kehityksen ja toiminnan eri vaiheissa olevia kansallisia ACC-ryhmiä on tällä hetkellä Itävallassa, Belgiassa, Tanskassa, Ranskassa, Saksassa, Irlannissa, Italiassa, Alankomaissa, Puolassa, Suomessa, Portugalissa, Romaniassa, Ukrainassa sekä Sveitsin ranskan ja saksankielisellä puolella.

Edellä mainituissa maissa toimivat ACC-ryhmät muodostavat ns. ACC Europe –verkoston, joka rekisteröityi viralliseksi yhdistykseksi vuonna 2008. ACC-Europe –verkosto on pitänyt vuosittain kokoontumisia ympäri Eurooppaa. Ensimmäinen kokoontuminen pidettiin vuonna 1997 Ranskassa, viimeisimmät kokoontumiset ovat olleet Suomessa ja Iso-Britanniassa, Ranskassa ja Tanskassa. Vuoden 2011 kokoontuminen on Saksassa.

ACC-yhdistyksiä on myös Euroopan ulkopuolella. Suurin niistä on Amerikan ACC eli AACC, jolla on n. 50 000 jäsentä. Oleellisena erona eurooppalaisten ja Euroopan ulkopuolella toimivien ACC-yhdistysten kohdalla on se, että vain Euroopassa ACC-yhdistykset tekevät kreditointityötä.Suomen ACC ry

Muutamat sielunhoitotyötä ja koulutusta tekevät tahot ovat luoneet viime vuosien aikana yhteyksiä ACC-Europe –verkostoon. Kehityksen tuloksena Suomen ACC ry perustettiin Vivamossa 13.8.2005. Järjestö on osa Euroopassa toimivaa ACC-Europe –verkostoa (Assosiation of Christian Counsellors). Suomen ACC ry:n perustivat RE-sielunhoitoterapeutit ry, CHC ry (Kristillinen tervehtymiskeskus), Soteria ry, Suomen Elijah ry, Aslan ry, RE-terapeuttisen sielunhoidon kouluttajat sekä joukko yksittäisiä sielunhoitajia ja terapeutteja. Laajemmalle yleisölle Suomen ACC:ä tehtiin tunnetuksi jo lokakuussa 2005 järjestetyssä kristillisen uskon ja psykologisen tiedon välistä vuorovaikutusta käsitelleessä konferensissa. Tapahtuman ulkomaalaisina puhujina olivat Werner May Saksasta sekä Anna Ostaszevska Puolasta. Osallistujia Tampereen viikonloppu keräsi 200.

Vuonna 2006 valittiin Suomen ACC:lle ensimmäinen hallitus kolmivuotiskaudeksi. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi kolme yhteisöjäsenten edustajaa sekä kolme henkilöjäsenten edustajaa. Samana vuonna yhdistys järjesti kaksi koulutusviikonloppua, toisen Vivamossa ja toisen Ryttylässä. Vivamon koulutusviikonlopunyhteydessä pidettiin myös vuoden 2006 ACC Europe -verkoston kokous.

Vuoden 2008 alussa Suomen ACC järjesti toisen konferenssinsa kristillisen uskon ja psykologisen tiedon välisestä vuorovaikutuksesta Lahdessa. Konferenssia edelsi kaksipäiväinen koulutustapahtuma, joka esitteli sensomotorisen psykoterapian perusteita trauman hoidossa. Koulutuksen opetuksesta vastasi englantilainen traumaterapeutti Mike Fisher ja osallistujia oli noin 90. Varsinainen konferenssi keskittyi ihmisen syyllisyyden, pahuuden ja armon käsittelyyn. Pääpuhujana toimi saksalainen lääkäri ja psykoterapeutti Wolfram Soldan. Konferenssissa esiteltiin lisäksi Suomen ACC:n laatimia sielunhoidon perustason koulutuskriteerejä. Lahden konferenssi keräsi noin 150 kuulijaa. Konferenssin yhteydessä Suomen ACC esitteli sielunhoidon perustason koulutuskriteerit (50 h). Sielunhoitoterapiakoulutuksille laaditut kriteerit (300/150/40 h) julkaistiin vuonna 2009.

Vuoden 2010 Suomen ACC:n kansallinen konferenssi järjestettiin Jyväskylässä. Ulkomaalaisina puhujavieraina olivat Anna Ostaszevska Puolasta sekä Werner May Saksasta. Konferenssiin osallistui reilut 100 osallistujaa.

Vuoden 2012 Suomen ACC:n konferenssi oli järjestyksessään neljäs. Se järjestettiin Tampere-talossa, ja tapahtumaan osallistui n. 200 osallistujaa. Viikonloppukonferenssia edelsi kaksipäiväinen koulutustapahtuma otsikolla Kristillinen usko traumojen hoidossa. Koulutustapahtumaan osallistui 100 sielunhoidon ja terapia-alan ammattilaista. Molempien tapahtumien pääpuhujana toimi psykologian professori ja Kristillisen psykologian instituutin (ICP) johtaja Nicolene Joubert, Etelä-Afrikasta.