Suomen ACC:n VII konferenssi 19.-21.1.2018 Lahdessa


Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, psykoterapeuteille, seurakuntien työntekijöille, sielunhoito-/terapeuttista työtä tekeville, vertaisryhmien ohjaajille, rukouspalvelijoille ja asiasta kiinnostuneille.

Konferenssissa käsitellään kristillisen uskon ja psykologisen tiedon yhdistämistä sielunhoidollisessa ja terapeuttisessa työssä. Luennoilla tutkitaan sota-ajan tunneperintöä, sukupolvien ketjua, myötätuntoa ja pahuutta sekä Jumalan kauneutta.

Kanavissa esitellään kristillisen uskon ja psykologisen tiedon yhdistämisestä syntyneitä oivalluksia ja sovellutuksia mm. lasten kaltoinkohtelun, väkivallan uhrien auttamisen, sovinnon, läsnäolon ja vakauttamisen sekä maahanmuuttajatyön teemoista. Luennot ja kanavatyöskentely rohkaisevat osallistujia tarkastelemaan oman auttamismallinsa yhteyttä kristilliseen uskoon.