Suomen ACC:n koulutuksia


Suomen ACC on järjestänyt koulutustapahtumia kristilliseltä arvopohjalta vuodesta 2006 lähtien. Koulutustapahtumat on viime vuosina järjestetty joka toinen vuosi konferenssin yhteyteen.

Koulutustapahtuma 18.-19.1.2018 Lahden Sibeliustalossa, kouluttajana Paulinen Skeates Uudesta-Seelannista.

Pauline Skeatesin henkilökuva

Uudesta Seelannista tuleva Pauline Skeates on Insight Counselling Services ja Insight International -työmuotojen johtaja. Pohjakoulutukseltaan hän on sairaanhoitaja. Sen jälkeen hän on kouluttautunut yliopistossa terapeutiksi ja työskennellyt useita vuosia pastorina ja vilkkaan kaupunkiseurakunnan sielunhoitotiimin johtajana. Viimeisten 17 vuoden ajan hän on opettanut ja kouluttanut pastoreita, terapeutteja, maallikoita ja terveydenhoitoalan työntekijöitä eri puolilla maailmaa. Samalla hän on jatkanut työtään terapeuttina omalla yksityisvastaanotollaan. Hän on naimisissa ja hänellä on kolme aikuista lasta ja kolme lastenlasta. Vapaahetkinään hän nauttii vesiurheilusta ja lukemisesta.

Paulinen mielenkiinnon kohteeksi nousi erityisesti trauma, pelkoreaktio ja sen krooninen, syväänjuurtunut, negatiivinen vaikutus ihmiseen huolimatta tämän parhaista yrityksistä toipua. Hän aloitti laajan etsinnän löytääkseen tehokkaimmat menetelmät pysyvän muutoksen aktivoimiseksi. Tämä johti hänet sellaisen tutkimusaineiston pariin, joka koostui useiden tunnettujen teoreetikkojen ja neurotutkijoiden löydöistä. Nämä liittyivät ihmisaivojen synnynnäiseen kykyyn muokkaantua rakenteellisella tasolla ja siihen ympäristöön, jota aivojen muutoskyvyn valjastaminen vaatii (Siegel, Le Doux, van der Kolk, Porges, Levine, Cozolino, Ecker ja Toomey).

Pauline kehitti terapiamuodon nimeltä Insight Focused Therapy. Se on tietoiseen läsnäoloon perustuva menetelmä. IFT on osoittautunut tehokkaaksi työskentelytavaksi, joka vahvistaa emotionaalista, psykologista ja hengellistä hyvinvointia.


”Palasten poimiminen – työskentely sisäisen lapsen kanssa – yhteen vetäminen (piirtäminen)”

Oletko koskaan elämässäsi kokenut hetkeä, jossa jokin on laukaissut sinut tilaan, jossa olet tuntenut olevasi emotionaalisesti kronologista ikääsi nuorempi?
Oletko koskaan kokenut tilannetta, jossa puhuessasi jonkun kanssa olet huomannut hänen reagoivan lapsenomaisesti tai tilanteeseen sopimattomalla tavalla? Jos sinulla on ollut jompikumpi kokemus, on mahdollista, että olet kohdannut ’sisäisen lapsen’.

Ihmisen eliniän ajan eri geneettiset, epigeneettiset ja ympäristöön liittyvät tekijät muovaavat aivoja maailmasta muodostettujen ja sitä ilmentävien mielensisäisten rakenteellisten edustusten (representaatioiden) kautta. Jos ympäristö on johtanut traumaattisiin kokemuksiin, se on saattanut aiheuttaa mielen psykologista lohkoutumista (splitting) ja psyyken pirstoutumista. Useimmilla meistä on hetkiä, jolloin jokin ärsyke vie meidät lapsenomaiseen tilaan, joka eroaa todellisesta iästämme. Jos koemme sitä säännöllisesti, on hyvin todennäköistä, että menneisyyden olosuhteet tai tapahtumat ovat keskeyttäneet emotionaalisen kehityksemme. Meille on jäänyt pirstoutuneita osia, jotka ovat edelleen haavoittumisen ajankohtaa vastaavassa iässä ja sillä kehitystasolla. Kun laukaiseva tekijä vie meidät psyyken nuoreen, pirstoutuneeseen osaan, alamme reagoida maailmaan ikään kuin olisimme edelleen sen ikäisiä.

Kahden päivän aikana Pauline Skeates vie meidät löytöretkelle ’sisäisen lapsen’ maailmaan. Opimme, kuinka seuraamalla omaa tietoisuuden polkuamme (tiedostamisen neurologisia linkkejä) voimme kohdata ja herättää sisäisen lapsemme ja lapsuuden viattoman ihmeen. Opimme, kuinka kohdata sisällämme olevat varhaiset, menetetyt osat turvallisesti ja lempeästi ja kuinka kutsua ne integroivasti juhlaan aikuisen itsemme kanssa. Pauline esittelee uuden huomioivaan läsnäoloon perustuvan lähestymistavan sisäisen lapsen kanssa työskentelyyn – sisällyttäen siihen myös Insight Focused Therapy -käsitteitä.

Lisäksi Pauline esittelee toisen viimeaikaisen tieteellisen löydön, joka on olennainen eheyden ja terveyden näkökulmasta. Se on ”epigenetiikan” jännittävä alue – tieteenala, joka tutkii sitä, miten epigeneettinen jälki vaikuttaa DNA:mme ilmaisuun ja siihen, miten koemme elämän.

Nyt tiedetään laajalti, että epigeneettiset piirteet ovat vahvasti perinnöllisiä. Eri ympäristötekijöiden yhdistelmä, joka säätelee perittyjen geenien aktivoitumista, vaikuttaa ihmisiin sukupolvien takaa. Peritty DNA ei muutu eliniän aikana, mutta on hämmästyttävää, että geenien ilmeneminen ei ole itsestään selvä. Kemialliset ”katkaisijat” kääntävät geenien ilmaisun päälle tai pois päältä riippuen kehitysvaiheesta ja ympäristön antamista signaaleista. Esimerkiksi ”Holokaustista selviytyneiden jälkeläisiä tutkittaessa on käynyt ilmi, että heillä esiintyy enemmän PTDS-oireita, mahdollisesti johtuen stressihormonijärjestelmän epigeneettisistä muutoksista” (Yehuda, 2015).

Työpajassa tutkitaan yksinkertaisia tapoja varmistaa se, että emotionaalinen ja fyysinen ympäristömme ovat optimaalisia ja antavat meille parhaat lähtökohdat niin, että omat kokemuksemme tai suvusta tulevat epigeneettiset vaikutukset eivät rajoita meitä.

Kaksipäiväisen seminaarin aikana Pauline käsittelee erilaisia lähestymistapoja tähän kiehtovaan ja välttämättömään terapian aspektiin ja sen kanssa työskentelyyn. Esillä on myös kehitysteoria ja neurotieteistä nouseva informaatio.

Osallistujilla on runsaasti aikaa kokea tämän tärkeän työn etuja henkilökohtaisesti. Saamme myös opetusta interaktiivisesta piirtämismenetelmästä, joka on mukaelma Russell Withersin käyttämästä menetelmästä ja turvallinen tapa työstää sisäiseen lapseen liittyviä asioita.

Tämä työpaja sopii niille , jotka ovat kiinnostuneita oppimaan työskentelystä sisäisen lapsen kanssa terapeuttisena työkaluna tai jotka etsivät parantumista epätäydellisestä lapsuudesta tai negatiivisista epigeneettisistä vaikutuksista. (15 tuntia)
Aikaisempia koulutuksia


Koulutustapahtuma 28.-29.1.2016 Tampere-talossa
Terapia ja rukous
Kouluttajana toimi lääketieteen tohtori Irmeli Schüz
Lue lisää

________________________________________________________________________________________


Koulutustapahtuma 30.-31.1.2014 Tampere-talossa
Kollektiivinen trauma kristillisestä näkökulmasta
Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, psykoterapeuteille, seurakuntien työntekijöille, sielunhoito-/terapeuttista työtä tekeville.
Lue lisää

________________________________________________________________________________________

Koulutustapahtuma 26.-27.1.2012 Tampere-talossa
Kristillinen usko traumojen hoidossa


Kaksipäiväisen koulutustapahtuman opettajana toimi psykologian professori ja Kristillisen psykologian instituutin johtaja Nicolene Joubert Etelä-Afrikasta.
Luentoäänitteet

________________________________________________________________________________________

Koulutustapahtuma 24.-25.1.2008 Lahdessa
Aivot, keho ja trauma


Kaksipäiväisen koulutustapahtuman opettajana toimi englantilainen traumaterapeutti Mike Fisher.
Luentoäänitteet
________________________________________________________________________________________

Koulutusviikonloppu 13.-15.10.2006 Ryttylässä

Anna Ostaszewska luennoi aiheista
- Kristillinen psykoterapia - oman elämän kokemusten merkitysten ymmärtäminen
- Mikä on todella tärkeää asiakkaan elämässä? Kaksoisviestien, palautteen ja nonverbaalinen viestien käsittely terapeuttisessa työssä.
- Terapeutin oman hengellisen elämän ja kasvun hoitaminen