Eettisten periaatteiden tarkoitus
Suomen ACC:n eettiset periaatteet luovat pohjan Suomen ACC:lle ja siinä mukana oleville toimijoille. Kaikilta Suomen ACC:n toimijoilta edellytetään sitoutumista Suomen ACC:n eettisiin periaatteisiin. Toimijalla tarkoitetaan Suomen ACC:n jäseniä, toimihenkilöitä sekä Suomen ACC:n hyväksymien koulutusten saaneita ja heitä kouluttavia henkilöitä.

Raamatullinen perusta
Raamattu toimii uskon, elämän ja etiikan ylimpänä ohjeena ja toiminnan perustana. Suomen ACC:n toimija sitoutuu apostoliseen uskontunnustukseen ja elää henkilökohtaisessa suhteessa Jeesukseen Kristukseen. Hän on vastuullinen Jumalalle, riippuvainen Pyhän Hengen voiman vaikutuksesta sekä sidoksissa kristilliseen seurakuntaan tai kristilliseen yhteisöön.

Suomen ACC:n toimijan tehtävä
Toimija suojelee ja puolustaa ihmiselämää. Hänen tulee edistää terveyttä ja hyvinvointia ja niiden saavuttamista kokonaisvaltaisesti.

Kunnioittaminen, vaitiolovelvollisuus ja toiminnan rajat
Suomen ACC:n toimija kunnioittaa niin omaa kuin asiakkaidensa arvoa ja koskemattomuutta sekä hengellisiä ja eettisiä näkemyksiä. Suomen ACC:n toimija kunnioittaa asiakkaidensa valintoja ja itsemääräämisoikeutta sekä tukee asiakkaidensa vastuuta itsestään ja päätöksistään.
Suomen ACC:n toimija sitoutuu vaitiolovelvollisuuteen. Hän ei luovuta saamiaan tietoja kolmannelle osapuolelle ilman asiakkaidensa lupaa.
Suomen ACC:n toimijan tulee olla tietoinen henkilökohtaisista, ammatillisista ja muista oman osaamisensa rajoista ja toimia niiden sisällä. Suomen ACC:n toimija ei tavoittele perusteetonta aineellista tai muuta etua.

Suomen ACC:n Eettiset ohjeet

Eettiset periaatteet ovat hyvin yleisellä tasolla esitetyt linjaukset, jotka koskevat kaikkia Suomen ACC:n jäsenryhmiä. Suomen ACC:n Eettiset ohjeet (ns. SAEO-dokumentti) puolestaan tarkentaa Eettisiä periaatteita ja niiden noudattamiseen sitoutuvat Suomen ACC:n akkreditoimat koulutukset sekä sielunhoito- ja psykoterapeutit.

Lataa Suomen ACC:n Eettiset ohjeet 2012 (SAEO)