Eettisten periaatteiden tarkoitus

Suomen ACC:n eettiset periaatteet luovat pohjan Suomen ACC:lle ja siinä mukana oleville toimijoille. Kaikilta Suomen ACC:n toimijoilta edellytetään sitoutumista Suomen ACC:n eettisiin periaatteisiin. Toimijalla tarkoitetaan Suomen ACC:n jäseniä (varsinaiset ja kannattavat henkilö- ja yhteisöjäsenet) ja Suomen ACC:n akkreditoimia koulutustahoja. 

Teologinen perusta

Raamattu on Jumalan sanaa. Se toimii uskon, elämän ja etiikan ylimpänä ohjeena ja toiminnan perustana. Suomen ACC:n toimija sitoutuu apostoliseen uskontunnustukseen. Hän on vastuullinen Jumalalle ja elää yhteydessä kristilliseen seurakuntaan tai kristilliseen yhteisöön.

Suomen ACC:n toimijan tehtävä

Toimija tekee hyvää ja karttaa pahaa (Ps. 34:15). Hän suojelee ja puolustaa ihmiselämää. Toimijan tulee edistää terveyden ja hyvinvoinnin saavuttamista kokonaisvaltaisesti.

Kunnioittaminen, vaitiolovelvollisuus ja toiminnan rajat

Suomen ACC:n toimija kunnioittaa niin omaa kuin asiakkaidensa arvoa ja koskemattomuutta sekä hengellisiä ja eettisiä näkemyksiä. Suomen ACC:n toimija kunnioittaa asiakkaidensa valintoja ja itsemääräämisoikeutta sekä tukee asiakkaidensa vastuuta itsestään ja päätöksistään.
Suomen ACC:n toimija sitoutuu vaitiolovelvollisuuteen. Hän ei luovuta saamiaan tietoja kolmannelle osapuolelle ilman asiakkaidensa lupaa. Suomen ACC:n toimijan tulee olla tietoinen henkilökohtaisista, ammatillisista ja muista oman osaamisensa rajoista ja toimia niiden sisällä. Suomen ACC:n toimija ei tavoittele perusteetonta aineellista tai muuta etua.

Suomen ACC:n eettinen ohjeistus

Eettiset periaatteet esittävät yleisen linjauksen, joka koskee kaikkia Suomen ACC:n jäsenryhmiä. Suomen ACC:n eettinen ohjeistus tarkentaa eettisiä periaatteita, ja niiden noudattamiseen sitoutuvat Suomen ACC:n akkreditoimat koulutukset sekä ACC:n akkreditoimat sielunhoito- ja psykoterapiatason terapeutit.

Suomen ACC:n eettiset periaatteet.pdf

Suomen ACC:n eettinen ohjeistus.pdf

Suomen ACC:n valituskäytäntö.pdf

Tiedote valituskäytännöstä asiakkaalle.pdf

Tiedote valituskäytännöstä opiskelijalle.pdf