Suomen ACC ry:n eettiset ohjeet koostuvat eettisistä periaatteista ja eettisestä ohjeistuksesta. Eettiset periaatteet esittävät yleisen linjauksen, joka koskee kaikkia Suomen ACC:n jäsenryhmiä. Suomen ACC:n Eettinen ohjeistus tarkentaa Eettisiä periaatteita, ja sen noudattamiseen sitoutuvat Suomen ACC:n akkreditoimat koulutukset sekä ACC:n akkreditoimat sielunhoito- ja psykoterapeutit.

EETTISET PERIAATTEET

Eettisten periaatteiden tarkoitus
Suomen ACC:n eettiset periaatteet luovat pohjan Suomen ACC:lle ja siinä mukana oleville toimijoille. Kaikilta Suomen ACC:n toimijoilta edellytetään sitoutumista Suomen ACC:n eettisiin periaatteisiin. Toimijalla tarkoitetaan Suomen ACC:n jäseniä (varsinaiset ja kannattavat henkilö- ja yhteisöjäsenet) ja Suomen ACC:n akkreditoimia koulutustahoja. 

Teologinen perusta
Raamattu on Jumalan sanaa. Se toimii uskon, elämän ja etiikan ylimpänä ohjeena ja toiminnan perustana. Suomen ACC:n toimija sitoutuu apostoliseen uskontunnustukseen. Hän on vastuullinen Jumalalle ja elää yhteydessä kristilliseen seurakuntaan tai kristilliseen yhteisöön.

Suomen ACC:n toimijan tehtävä
Toimija tekee hyvää ja karttaa pahaa (Ps. 34:15). Hän suojelee ja puolustaa ihmiselämää. Toimijan tulee edistää terveyden ja hyvinvoinnin saavuttamista kokonaisvaltaisesti.

Kunnioittaminen, vaitiolovelvollisuus ja toiminnan rajat
Suomen ACC:n toimija kunnioittaa niin omaa kuin asiakkaidensa arvoa ja koskemattomuutta sekä hengellisiä ja eettisiä näkemyksiä. Suomen ACC:n toimija kunnioittaa asiakkaidensa valintoja ja itsemääräämisoikeutta sekä tukee asiakkaidensa vastuuta itsestään ja päätöksistään.
Suomen ACC:n toimija sitoutuu vaitiolovelvollisuuteen. Hän ei luovuta saamiaan tietoja kolmannelle osapuolelle ilman asiakkaidensa lupaa. Suomen ACC:n toimijan tulee olla tietoinen henkilökohtaisista, ammatillisista ja muista oman osaamisensa rajoista ja toimia niiden sisällä. Suomen ACC:n toimija ei tavoittele perusteetonta aineellista tai muuta etua.

EETTINEN OHJEISTUS on luettavissa tästä.

Eettisten ohjeiden lopussa käsitellään mahdollisuutta auttajaa koskevaan tyytymättömyyden ilmaisuun. Akkreditoidun henkilön tai tahon toiminnasta voi valittaa Suomen ACC:n eettiselle toimikunnalle. Valituskäytäntö on toistaiseksi tarkennettavana Suomen ACC:n eettisessä toimikunnassa. Se on luettavissa näiltä sivuilta kesän 2023 lopulla.