Suomen ACC:n X konferenssi- ja koulutustapahtuma 26.-28.1.2024

Konferenssi on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille, erityisesti suosittelimme tätä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, psykoterapeuteille, seurakuntien työntekijöille, sielunhoito- ja terapeuttista työtä tekeville, vertaisryhmien ohjaajille ja rukouspalvelijoille. 

Ilmoittautuminen koulutustapahtumaan Espoon Hanasaaressa
Ilmoittautuminen koulutustapahtumaan etäyhteydellä
Ilmoittautuminen konferenssiin Espoon Hanasaaressa
Ilmoittautuminen konferenssiin etäyhteydellä

Koulutustapahtuma Turva, kiintymys ja Jumala 26.1.2024 antaa mahdollisuuden tutkia itseä terapeuttina kiintymyssuhteiden näkökulmasta teorian ja erilaisten harjoitusten pohjalta. Havainnoimme turvallisesti niitä esteitä, joita maillä on itsessämme ja tavassamme kohdata eri kiintymyssuhdetyylejä omaavia asiakkaita. Tutkimme keinoja, joilla voimme terapeutteina vahvistaa asiakkaidemme turvallisia kiintymyssuhteita. Pohdimme tapoja, joilla voimme lujittaa omaa luottamustamme ja turvallisuuttamme suhteessa Jumalaan.

Ohjelma: pe 26.1.2023
9.30 – 11.00 Kiintymyssuhdeteoria: biologisneurloginen, psykososiaalinen ja hengellinen lähestymistapa 
11.00-11.30 Kahvit
11.30- 13.00 Varhaisen kiintymyssuhdetrauman hoito. Jeesus perimmäisenä turvallisena tukikohtana.
13.00-14.00 Lounas
14.00- 15.30 Kiintymyssuhdetyylit, minä ja Jumala
15.30-16.00 Kahvit
16.00-17.30 Kristillisen uskoon pohjautuva sovellus kiintymyssuhdeperusteisesta myötätuntoterapiasta

Konferenssissa 27.-28.1.2024 käsitellään kristillisen uskon ja psykologisen tiedon yhdistämistä sielunhoidollisessa ja terapeuttisessa työssä.

Teemana on Turvassa. Turvattomuus on yksi aikamme ongelmista. Konferenssissa tutkimme, mitä Raamattu opettaa meille turvasta. Tutkimme turvan rakentumista ihmismielessä, kehossa, ihmissuhteissa ja jumalasuhteessa. Keskustelemme eettisistä ohjeista, jotka ohjaavat turvalliseen toimintaan kristillisessä auttamistyössä. Annamme mahdollisuuden kokea turvaa yhteydessä.

Ohjelma

Professori Nicolene L. Joubert on rekisteröity psykologi  (Counselling Psychologist) traumaterapeutti ja Kristillisen Psykologian Instituutin perustaja ja johtaja Etelä-Afrikassa (www.icp.org.za). Hän on psykologian tohtori (North-West University, SA), psykologian maisteri (Counselling Psychology) (University of South Africa (UNISA), verkko- ja etäopiskelun maisteri (Open University, UK) sekä teologian maisteri (Trinity International University, USA). Hänellä on tällä hetkellä valmisteilla väitöskirja Kansainvälisen psykologian ohjelmasta (The Chicago School of Psychology). 

Nicolene Joubertilla on ollut yksityisvastaanotto yli 39 vuotta. Hän on erikoistunut kristilliseen psykologiaan ja psykoterapiaan, trauma- ja perheterapiaan sekä surutyöskentelyn ohjaamiseen. Hän kehittää ja opettaa professorin ominaisuudessa psykologian ja kristillisen psykoterapian ohjelmissa Houston Baptist  Universityssa, Teksasissa. Hän myös jatko-ohjaa maisteri- ja väitöskirjaopiskelijoita Etelä-Afrikan Teologisessa seminaarissa (SATS).  Nicolene L. Joubertin tutkimusintressit kohdistuvat kristilliseen psykologiaan ja psykoterapiaan, traumaterapiaan, kristilliseen kasvatustyöhön, sielunhoitoon ja systeemiseen raamattuperusteiseen mielenterveystyöhön.

Nicolene Joubert on ollut Etelä-Afrikan ACC:n (Association of Christian Counsellors in South-Africa) presidenttinä vuosina 2012-2018, Sielunhoidon ja hengellisen ohjauksen hallituksen jäsenenä (CPSC) vuodesta 2017 sekä CPSC:n puheenjohtajana syyskuusta 2022 alkaen. Hän on johtanut vuodesta 2009  Society for Christian Psychology jaostoa AACC:ssa (American Association of Christian Counseling). Nicolene Joubert on myös ollut EMCAPP:n (European Movement of Christian Anthropology, Psychology and Psychotherapy) johtokunnan jäsen vuodesta 2009 lähtien.  Hän luennoi säännöllisesti kansallisissa ja kansainvälisissä konferensseissa ja on julkaissut useita artikkeleita sekä toimittanut kolme kirjaa kristillisestä psykologiasta ja sielunhoidosta.

Muutos syksylle 2023 alustavasti ilmoitettuihin Mark Yarhouse videoiltoihin

Sukupuolen vieraus ja Sukupuolen vierautta kokevan ihmisen kunnioittava terapeuttinen kohtaaminen videoillat eivät valitettavasti toteudu . Syynä on tarkentunut tieto videoiden rajatusta käyttöoikeudesta.

ACC tutkii mahdollisuutta samaan tematiikkaan liittyvien koulutusten järjestämiseen.

LISÄTIETOA MARK YARHOUSESTA SAAT TÄSTÄ

Suomen ACC:n IX konferenssi ja koulutustapahtuma pidettiin 21.-23.1.2022

Tapahtuma oli avoin kaikille asiasta kiinnostuneille, erityisesti suosittelimme tätä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, psykoterapeuteille, seurakuntien työntekijöille, sielunhoito- ja terapeuttista työtä tekeville, vertaisryhmien ohjaajille ja rukouspalvelijoille. 


Ohjelma ja hinnasto
Artikkeli konferenssi- ja koulutustapahtumasta

Suomen ACC:n IX konferenssi 21.- 23.01.2022
Yksi sydän
Konferenssissa käsittelimme kristillisen uskon ja psykologisen tiedon yhdistämistä sielunhoidollisessa ja terapeuttisessa työssä. Teemana oli yksi sydän. Tutkimme yhteyttämme estäviä ja/tai haastavia asioita, kuten häpeää ja syyllisyyttä sekä sukupuolisen vierauden kokemusta. Lisäksi tutkimme yhteyden merkitystä ja annamme tilaa yhteyden kokemiselle.
 Lisätietoja konferenssiohjelmasta ja asiantuntijoista

Koulutustapahtuma 21.1.2022 klo 9.30-17.00
Häpeäkokemuksen ymmärtäminen ja sen terapeuttinen kohtaaminen turvallisessa suhteessa
Koulutustapahtumassa tutkimme häpeää ilmiönä draaman keinoin, teorian pohjalta ja erilaisin harjoituksin. Tutkimme häpeän ilmenemistä, vaikutusta ja kohtaamista, sekä sen merkitystä yhteyden katkoksina, läsnäolon esteenä sekä vireystilan vaihteluina. Keskityimme toksisen, haavoittavan häpeän syntyyn lapsuuden perhedynamiikan, kipeiden kiintymyssuhteiden ja traumakokemusten kautta sekä asiakkaan tukemiseen tämän toipumisprosessissa.
Lisätietoja kouluttajista, ohjelmasta ja sen toteutuksesta

Toteutuneet konferenssit ja koulutustapahtumat

Suomen ACC:n yksi tavoitteista on koota yhteen kristillistä terapia- ja sielunhoitotyötä tekevät henkilöt.

Konferenssit ovat osoittautuneet mielekkääksi tavaksi kokoontua yhteen verkostoitumaan ja kouluttautumaan. ACC on järjestänyt konferensseja vuodesta 2005 lähtien. 

Koulutustapahtumia yhdistys on järjestänyt kristilliseltä arvopohjalta vuodesta 2006 lähtien. Koulutustapahtumat on viime vuosina järjestetty joka toinen vuosi konferenssin yhteyteen. 

Toteutuneet konferenssit

Toteutuneet koulutustapahtumat