Tulevat tapahtumat

Seuraava konferenssi- ja koulutustapahtuma pidetään 21.-23.1.2022 Hanasaaren kulttuurikeskuksessa Espoossa.

Tapahtuma on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille, erityisesti suosittelemme tätä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, psykoterapeuteille, seurakuntien työntekijöille, sielunhoito- ja terapeuttista työtä tekeville, vertaisryhmien ohjaajille ja rukouspalvelijoille. 

Ilmoittautuminen maksun yhteydessä verkkokaupassamme
Ohjelma ja hinnasto
Artikkeli konferenssi- ja koulutustapahtumasta

Tapahtumaan on mahdollista osallistua myös etänä.
Jos lähitapahtuma joudutaan perumaan, tarjoamme siihen lipun jo ostaneille mahdollisuuden osallistua vastaavaan etätapahtumaan.

Suomen ACC:n IX konferenssi 21.- 23.01.2022
Yksi sydän
Konferenssissa käsittelemme kristillisen uskon ja psykologisen tiedon yhdistämistä sielunhoidollisessa ja terapeuttisessa työssä. Teemana on yksi sydän. Tutkimme yhteyttämme estäviä ja/tai haastavia asioita, kuten häpeää ja syyllisyyttä sekä sukupuolisen vierauden kokemusta. Lisäksi tutkimme yhteyden merkitystä ja annamme tilaa yhteyden kokemiselle.
 Lisätietoja konferenssiohjelmasta, asiantuntijoista ja tapahtumapaikasta

Koulutustapahtuma 21.1.2022 klo 9.30-17.00
Häpeäkokemuksen ymmärtäminen ja sen terapeuttinen kohtaaminen turvallisessa suhteessa
Koulutustapahtumassa tutkimme häpeää ilmiönä draaman keinoin, teorian pohjalta ja erilaisin harjoituksin. Tutkimme häpeän ilmenemistä, vaikutusta ja kohtaamista, sekä sen merkitystä yhteyden katkoksina, läsnäolon esteenä sekä vireystilan vaihteluina. Keskitymme toksisen, haavoittavan häpeän syntyyn lapsuuden perhedynamiikan, kipeiden kiintymyssuhteiden ja traumakokemusten kautta sekä asiakkaan tukemiseen tämän toipumisprosessissa.
Lisätietoja kouluttajista, ohjelmasta ja sen toteutuksesta

Toteutuneet konferenssit ja koulutustapahtumat

Suomen ACC:n yksi tavoitteista on koota yhteen kristillistä terapia- ja sielunhoitotyötä tekevät henkilöt.

Konferenssit ovat osoittautuneet mielekkääksi tavaksi kokoontua yhteen verkostoitumaan ja kouluttautumaan. ACC on järjestänyt konferensseja vuodesta 2005 lähtien. 

Koulutustapahtumia yhdistys on järjestänyt kristilliseltä arvopohjalta vuodesta 2006 lähtien. Koulutustapahtumat on viime vuosina järjestetty joka toinen vuosi konferenssin yhteyteen. 

Toteutuneet konferenssit

Toteutuneet koulutustapahtumat