Suomen ACC:n VII konferenssi 19.-21.1.2018 Lahdessa

Konferenssissa käsiteltiin kristillisen uskon ja psykologisen tiedon yhdistämistä sielunhoidollisessa ja terapeuttisessa työssä. Luennoilla tutkittiin sota-ajan tunneperintöä, sukupolvien ketjua, myötätuntoa ja pahuutta sekä Jumalan kauneutta.

Kanavissa esiteltiin kristillisen uskon ja psykologisen tiedon yhdistämisestä syntyneitä oivalluksia ja sovellutuksia mm. lasten kaltoinkohtelun, väkivallan uhrien auttamisen, sovinnon, läsnäolon ja vakauttamisen sekä maahanmuuttajatyön teemoista. 

Konferenssin pääluennoitsijoina toimivat terapiakouluttaja Pauline Skeates Uudesta-Seelannista, kasvatustieteen tohtori Mia Puolimatka ja teologian tohtori Serafim Seppälä.

Koulutustapahtuma 18.-19.1.2018 Lahden Sibeliustalossa


Sisäisen lapsen kanssa työskentely ja epigenetiikan näkökulmia