Suomen ACC:n VIII konferenssi

24.-26.1.2020 Turun kristillinen opisto

Konferenssi on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ihmisille, psykoterapeuteille, seurakuntien työntekijöille, sielunhoito- ja terapeuttista työtä tekeville, vertaisryhmien ohjaajille, rukouspalvelijoille ja kaikille asiasta kiinnostuneille.

Terve mieli, terve usko

Konferenssissa käsitellään kristillisen uskon ja psykologisen tiedon yhdistämistä sielunhoidollisessa ja terapeuttisessa työssä. Teemana on terve mieli, terve usko. 

Luennoilla tarkastellaan tämän ajan haasteita kristityille auttajille, varhaislapsuuden vuorovaikutussuhteiden merkitystä terveen minuuden rakentumiseen, mielenterveyttä ja hengellisyyttä sekä kristinuskon vaikutusta päihdeongelmasta toipumiseen. 

Kanavissa tutkitaan kultturisensitiivistä trauman hoitoa, ohut- ja paksunahkaisen narsistisen persoonallisuuden rakentumista ja ilmenemistä, suorituskeskeisyyttä ja identiteettiä sekä hengellisyyteen liittyviä uhkia ja mahdollisuuksia. Luennot ja kanavatyöskentely rohkaisevat osallistujia tarkastelemaan oman auttamismallinsa yhteyttä kristilliseen uskoon.

Ohjelma

Koulutustapahtuma 23.-24.1.2020
Kulttuurisensitiivinen trauman hoito