Suomen ACC:n jäsenyys

Suomen ACC:n jäseninä voivat olla joko yksityiset henkilöt, kuten sielunhoitajat, terapeutit tai asiasta kiinnostuneet henkilöt, tai kristilliset yhteisöt, jotka toimivat sielunhoidon tai terapian alueella. Sekä yksityiset henkilöt että yhteisöt voivat olla jäseninä joko kannattajina tai varsinaisina jäseninä. Jäsenryhmiä on siis yhteensä neljä. Kaikki jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kannattajajäsenyys

Kannattajajäsenyys on ensimmäinen askel Suomen ACC:n toimintaan. Yhdistyksen kannattavaksi henkilöjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. 

Kannattajajäseneksiliittymislomake on ladattavissa tästä: Suomen ACC kannatusjäsenhakemus.

Varsinainen jäsenyys

Henkilöjäsen

Yhdistyksen varsinaiseksi henkilöjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka toimii kristillisen terapian ja sielunhoidon alalla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että henkilö käy läpi ns. akkreditointiprosessin. Tiivistettynä akkreditoinnissa on kyse siitä, että ulkopuolinen taho arvioi hakijan osaamista. Tarkempaa tietoa akkreditoinnista saa osiosta Akkreditointi. Akkreditoitu henkilö voidaan hyväksyä Suomen ACC:n varsinaiseksi henkilöjäseneksi.

Yhteisöjäsen

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä rekisteröity yhteisö, joka
▪ on perustaltaan ja toiminnaltaan kristillinen
▪ toimii kristillisen terapian ja sielunhoidon alueella

Rekisteröidyillä yhdistyksillä on myös mahdollisuus tulla Suomen ACC:tä kannattavaksi yhteisöjäseneksi, mikäli ne haluavat tukea Suomen ACC:n tarkoitusta ja toimintaa.

Lisätietoja Suomen ACC ry:n jäsenyyteen liittyvistä asioista saat sähköpostilla osoitteesta jasenasiat@accfinland.org