Suomen ACC ry:n (Association of Christian Counsellors) lausunnot hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi sukupuolen vahvistamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi. Lausunto on ollut esillä lakivaliokunnassa 21.10.2022. ja sosiaali- ja terveysvaliokunnassa 30.11.2022. Löydät lausunnot klikkaamalla edellä olevia sinisellä merkittyjä lautakuntanimiä. Lausunnot ovat hieman erilaisia siten, että sosiaali- ja terveysvaliokunnalle osoitetussa lausunnossa on laajemmat perustelut ja lähdeaineisto. Suomen ACC:n edustaja Outi Huzckowski oli kuultavana sosiaali- ja terveysvaliokunnassa.

Suomen ACC ry:n lausunto kansalaisaloitteesta Ehjänä syntynyt – loppu ”eheytyshoidoille” on esillä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa 3.2.2023 ja lähetetty ko. valiokunnalle helmikuun alussa. Tarja Vilppola Suomen ACC:sta on asiantuntijana kuultavana 3.2. istunnossa.

Suomen ACC ry:n lausunto eheytyshoidoista (toimitettu Ylelle sen pyynnöstä 10.2022)

Artikkeleita ja lähdeaineistoa:

Toiveena sukupuolen korjaus – tapauksen ratkaisu. Lääkärilehti 6/2020, s 342-345..

Mielenterveystalosta apua sukupuolidysforian kohtaamiseen. Lääkärilehti 6/2020 s. 345-347 (artikkeli luettavissa edellisen artikkelin lopussa)