Suomen ACC:n yksi tavoitteista on koota yhteen kristillistä terapia- ja sielunhoitotyötä tekevät henkilöt. Konferenssit ovat osoittautuneet mielekkääksi tavaksi kokoontua yhteen verkostoitumaan ja kouluttautumaan. ACC on järjestänyt konferensseja vuodesta 2005 lähtien. 

Suomen ACC:n VIII konferenssi 24.-26.1.2020 Turussa

2020

Konferenssissa käsiteltiin kristillisen uskon ja psykologisen tiedon yhdistämistä sielunhoidollisessa ja terapeuttisessa työssä. Teemana oli terve mieli, terve usko. 

Luennoilla tarkasteltiin tämän ajan haasteita kristityille auttajille, varhaislapsuuden vuorovaikutussuhteiden merkitystä terveen minuuden rakentumiseen, mielenterveyttä ja hengellisyyttä sekä kristinuskon vaikutusta päihdeongelmasta toipumiseen. 

Kanavissa tutkittiin kultturisensitiivistä trauman hoitoa, ohut- ja paksunahkaisen narsistisen persoonallisuuden rakentumista ja ilmenemistä, suorituskeskeisyyttä ja identiteettiä sekä hengellisyyteen liittyviä uhkia ja mahdollisuuksia. Luennot ja kanavatyöskentely rohkaisivat osallistujia tarkastelemaan oman auttamismallinsa yhteyttä kristilliseen uskoon.

Konferenssiesite
Konferenssijulkaisu
Tilaa konferenssin äänitteet


EMCAPP Konferenssi 22.-24.3.2019 Tampereella

Suomen ACC järjesti yhdessä EMCAPPin (European Movement of Christian Anthropology, Psychology and Psychotherapy, http://www.emcapp.eu) kanssa Tampereen Teopolissa konferenssin aiheena Suhteen merkitys kristillisessä antropologiassa, psykologiassa ja psykoterapiassa.

Konferenssissa käsiteltiin siunaamista terapiassa, terapeuttista suhdetta ja kiintymyssuhdetta terapiassa, hengellisyyden ja henkisen hyvinvoinnin yhteyttä, ADHD:ta terapeutin näkökulmasta, asiakkaan äärimmäisen vakavien traumojen vaikutusta terapeuttiin ja terapeuttiseen suhteeseen sekä rajojen asettamista dialogisella tavalla.

Pääpuhujina konferenssissa olivat EMCAPPin presidentti, psykologi Werner May Saksasta ja lääketieteen tohtori, traumapsykoterapeutti Vibece Moller Tanskasta. Osallistujia konferenssissa oli reilut sata.


Suomen ACC:n VII konferenssi 19.-21.1.2018 Lahdessa

2018

Konferenssissa käsiteltiin kristillisen uskon ja psykologisen tiedon yhdistämistä sielunhoidollisessa ja terapeuttisessa työssä. Luennoilla tutkittiin sota-ajan tunneperintöä, sukupolvien ketjua, myötätuntoa ja pahuutta sekä Jumalan kauneutta.

Kanavissa esiteltiin kristillisen uskon ja psykologisen tiedon yhdistämisestä syntyneitä oivalluksia ja sovellutuksia mm. lasten kaltoinkohtelun, väkivallan uhrien auttamisen, sovinnon, läsnäolon ja vakauttamisen sekä maahanmuuttajatyön teemoista. 

Konferenssin pääluennoitsijoina toimivat terapiakouluttaja Pauline Skeates Uudesta-Seelannista, kasvatustieteen tohtori Mia Puolimatka ja teologian tohtori Serafim Seppälä.

Konferenssiesite
Tilaa konferenssijulkaisu
Tilaa konferenssin äänitteet


Suomen ACC:n 10-vuotisjuhlakonferenssi 29.-31.1.2016 Tampereella

2016

Konferenssissa käsiteltiin kristillisen uskon ja psykologisen tiedon yhdistämistä sielunhoidollisessa ja terapeuttisessa työssä. Juhlakonferenssin luennoilla tutkittiin pietismiä, hengellistä ohjausta, kristillistä auttamistyötä filosofian viitekehyksessä sekä rukouksen käyttöä terapiatyössä. 

Konferenssin pääluennoitsijoina toimivat teologian tohtori Timo Pokki, professori Tapio Puolimatka ja lääketieteen tohtori Irmeli Schüz. 

Kanavissa esiteltiin kristillisen uskon ja psykologisen tiedon yhdistämisestä syntyneitä oivalluksia ja sovellutuksia auttamistyössä. Luennot ja kanavatyöskentely haastavat osallistujia pohtimaan oman auttamismallin yhteyttä kristilliseen uskoon. Konferenssin kanavista vastasivat teologian, lääketieteen, psykologian, psykoterapian, kasvatuksen ja sielunhoidon asiantuntijat. 

Konferenssiesite
Tilaa konferenssijulkaisu
Tilaa konferenssin äänitteet


V Konferenssi 31.1.-2.2.2014 Tampereella

2014

Konferenssissa käsiteltiin kristillisen uskon ja psykologisen tiedon yhdistämistä sielunhoidollisessa ja terapeuttisessa työssä. Luennoilla tutkittiin reformaatiota, hengellistä uudistumista, kristillisen auttamisen perusteita sekä sen parantavia tekijöitä.

Kanavissa esiteltiin kristillisen uskon ja psykologisen tiedon yhdistämisestä syntyneitä oivalluksia ja sovellutuksia mm. psykoterapiassa, sielunhoidossa, lasten auttamisessa ja psykofyysisessä fysioterapiassa.

Konferenssin pääpuhujana oli psykologian professori Nicolene Joubert Etelä-Afrikasta. Hän on tehnyt terapeuttista asiakastyötä vuodesta 1983 lähtien. Hän toimi vuonna 2000 perustamansa Kristillisen psykologian instituutin (ICP) rehtorina ja psykologian professorina (Die Afrikaanse Protestentse Akademie). Hän on perehtynyt traumaterapiaan ja hengellisten interventioiden soveltamiseen osana terapiaprosessia. 

Konferenssiesite
Tilaa konferenssin julkaisu
Tilaa konferenssin äänitteet


IV Konferenssi 27.1.-29.1.2012 Tampereella

2012

Konferenssissa käsiteltiin kristillisen uskon ja psykologisen tiedon yhdistämistä terapeuttisessa työssä. Luennot ammensivat sekä keskiajan hengellisyydestä että uudemmista löydöistä ja sovelsivat hengellisiä totuuksia tämän päivän sielunhoitoon ja terapiaan. Luennoilla käsiteltiin auttamiseen liittyviä perusteita, kuten kristillistä maailman- ja ihmiskuvaa sekä kristilliseen auttamiseen liittyvää etiikkaa. Hengellisiä interventioita tarkasteltiin osana auttamista. Rukous yhtenä hengellisenä interventiona toimi tapahtuman punaisena lankana.

Kanavissa esiteltiin uskon ja psykologisen tiedon yh- distämisestä syntyneitä oivalluksia ja sovellutuksia te- rapiassa, sielunhoidossa, psykodraamassa, lastensuo- jelussa sekä päihde- ja seurakuntatyössä.

Neljännen konferenssin pääpuhujana toimi psykologian professori ja Kristillisen psykologian instituutin (ICP) johtaja Nicolene Joubert, Etelä-Afrikasta. Osallistujia tapahtumassa oli noin 200.

Konferenssiesite
Tilaa konferenssijulkaisu
Tilaa konferenssin äänitteet


III Konferenssi 2010 Jyväskylässä

2010

Vuoden 2010 Suomen ACC:n kansallinen konferenssi järjestettiin Jyväskylässä. Ulkomaalaisina puhujavieraina olivat Anna Ostaszevska Puolasta sekä Werner May Saksasta. Konferenssiin osallistui reilut 100 osallistujaa.

Konferenssijulkaisua ei ole saatavilla.
Tilaa konferenssin äänitteet


II Konferenssi 25.1.-27.1.2008 Lahdessa

Järjestyksessä toinen konferenssi keskittyi ihmisen syyllisyyden, pahuuden ja armon käsittelyyn. Pääpuhujana toimi saksalainen lääkäri ja psykoterapeutti Wolfram Soldan. Konferenssissa esiteltiin lisäksi Suomen ACC:n laatimia sielunhoidon perustason koulutuskriteerejä. Konferenssi keräsi noin 150 kuulijaa.

Konferenssijulkaisu on loppuunmyyty.
Tilaa konferenssin äänitteet


Konferenssi 14.-16.10.2005 Tampereella

Suomen ACC:ta tehtiin tunnetuksi lokakuussa 2005 järjestetyssä kristillisen uskon ja psykologisen tiedon välistä vuorovaikutusta käsitelleessä konferensissa. Tapahtuman ulkomaalaisina puhujina olivat Werner May Saksasta sekä Anna Ostaszevska Puolasta. Osallistujia Tampereen viikonloppu keräsi 200.

Konferenssijulkaisu on loppuunmyyty.
Tilaa konferenssin äänitteet